MBF Vlaanderen operationeel!

Door Yannick Schepers -

 • Natuur

MBF Vlaanderen operationeel!

Dat de impact van de coronapandemie groter is dan we ooit hadden kunnen vermoeden, staat buiten kijf. Naast de weergaloze aanslag op de gezondheidszorg, horeca en onderwijs, zien we het rimpeleffect doorlopen tot in alle aspecten van ons leven, zelfs tot in de wereld van het mountainbiken. Meer bepaald tot in het bos, de enige plaats waar rust, ontspanning en verstrooiing nog mogelijk leek te zijn. Alhoewel, sinds de start van de eerste lockdown is het aantal wandelaars, joggers en fietsers buitenproportioneel gestegen. En met die stijging, steeg ook het aantal conflicten tussen wandelaars en fietsers. Maar daar bleef het niet bij, de conflicten tussen mountainbikers en het agentschap natuur en bos (ANB) lieten ook niet op zich wachten. Alle frustraties ten spijt moet ANB werken binnen de grenzen van het wettelijk kader en zonder organisatie om de belangen van de mountainbikers te verdedigen, werd dit door mountainbikers ervaren als een enkelzijdig verhaal ontdaan van alle nuance en overleg.

Vanuit die bezorgdheid is Mountain Bikers Foundation Vlaanderen (MBF Vlaanderen) geboren. Een vereniging van mountainbikers, voor mountainbikers. Mensen die vanuit verschillende achtergronden hun ervaring, expertise en vooral passie voor het mountainbiken inzetten om op constructieve manier in overleg te gaan met de beleidsmakers. Die opstart werd ondersteund door zustervereniging MBF Belgium waar je mogelijk reeds mee in aanraking bent gekomen. Het nieuwe Trail Center in Bouillon werd bijvoorbeeld gerealiseerd dankzij de inspanningen van MBF Belgium.
MBF Belgium op hun beurt valt onder MBF France en daar stopt het nog niet, want via MBF France is MBF Belgium en MBF Vlaanderen aangesloten bij de International Mountain Bicycling Association (IMBA). Frankrijk zorgt hier voorlopig nog voor de inschrijvingsgelden en financiert studies die onder andere de milieu-impact van onze sport moeten onderzoeken.

Doel

MBF Vlaanderen wil een bondgenoot zijn, voor de mountainbiker, maar ook voor de beleidsmakers, eigenaars van bosgronden en beheerders van natuurgebieden. Het wetgevend kader waar eerder in dit artikel naar werd verwezen dateert van 1997, het jaar waarin natuurbehoud en het natuurlijk milieu werden opgenomen in een decreet. Onze sport kende zijn pioniers in de vroege jaren 90 en tijdens de 3 decennia die daarop volgden is het mountainbiken bij zowel jong als oud uitgegroeid tot een van de populairste buitensporten.

Door die populariteit en de fragmentatie in verschillende disciplines – van crosscountry tot enduro en dirt – stelt MBF Vlaanderen dat die wetgeving ondertussen gedateerd is. De organisatie wil zich als partner opstellen om die wetgeving de nodige facelift te geven en de discriminatie die tussen wandelaar en fietser ontstaan is in te perken.

Als expertise-orgaan wil MBF Vlaanderen zich mee over kwesties als natuurbehoud en duurzaam trailbeheer buigen. Daarvoor wordt bijvoorbeeld gedacht aan labeling van goedgekeurde mountainbikegebieden en signalisatie bij gebieden waar wandelaars en fietsers permanent of tijdelijk wegens het broedseizoen geweerd worden. Transparante communicatie is daarvoor van cruciaal belang. Zo wil MBF Vlaanderen via borden en QR-codes duiding geven bij beslissingen die op ecologische gronden werden gemaakt.

Het charter

MBF Vlaanderen heeft daarom een charter ontwikkeld waarin een positieve houding en respect voor de natuur centraal staan. Het charter zal gebruikt worden om het overleg met beleidsmakers in te leiden. Het charter bestaat uit vijf voorstellen en een gedragscode volgens de visie dat elke persoon die de natuur betreedt rechten heeft zowel als plichten. Om het charter kracht bij te zetten roepen ze mountainbikend Vlaanderen op om het Charter op de website te ondertekenen.

De vijf voorstellen van MBF Vlaanderen

 • Mountainbikes toelaten op alle wegen en paden
 • Paden delen met alle natuurliefhebbers
 • Nieuwe permanente routes en zones creëren, bestaande routes aanpassen aan de noden van de mountainbiker van vandaag
 • Bestaande paden en routes onderhouden, herstellen en respecteren
 • Een overlegorgaan oprichten tussen mountainbikers en beleidsmakers

De gedragscode

 • Ik heb het grootste respect voor andere gebruikers
 • Ik blijf op de bestaande paden en respecteer de natuur rondom mij
 • Ik laat geen afval achter
 • Ik respecteer privé-eigendommen en verboden gebieden
 • Ik ben ambassadeur van deze gedragscode en promoot duurzaam en verantwoord mountainbiken

Uw stem telt

Om het charter kracht bij te zetten, roept MBF Vlaanderen mountainbikend Vlaanderen op om het Charter op de website te ondertekenen. Dat kan via volgende link: www.mbfvlaanderen.be

DoorYannick Schepers