Vast enduroparcours in Bouillon in opbouw!

Natuur
17 November 2020 — Olivier Béart

Wegens Covid werd de Grand Raid Godefroy van 2020 jammer genoeg geannuleerd. Tijdens het tweede weekend van september werd er in Bouillon echter toch een belangrijk nieuw hoofdstuk geschreven in de historiek van het Belgische mountainbiken. Onder impuls van het dynamische Endur’Ardennes Team werd er voor het eerst in België een trailbuilding event georganiseerd dat ondersteund werd door de betrokken overheidsinstanties. Dit om de basis te leggen voor wat binnenkort een van de allereerste vaste enduroparcours van het land zal zijn. Vojo was erbij:

Het Endur’Ardennes Team is een talrijke groep bikers uit het zuiden van België en Luxemburg die al een paar jaar de gekende enduro van de Grand Raid Godefroy organiseren. Loris, Alex en Léo (zie foto) zijn enkele van de belangrijkste initiatiefnemers van het toekomstig vast enduroparcours van Bouillon. Het is met hen dat we een dag trailbouwen hebben doorgebracht om twee nieuwe endurotrails te maken niet ver van het centrum van Bouillon, op de flank van het oude DH-parcours.

De context

Hoewel er in België al enkele jaren endurowedstrijden worden georganiseerd, was de situatie op zijn minst paradoxaal. Want buiten de evenementen om, was het rijden van de specials eigenlijk verboden als de Belgische wetgeving strikt werd toegepast. Hoewel er in de Belgische Ardennen altijd een grote mate van tolerantie en een gedoogbeleid is geweest, werd de letter van de wet de afgelopen maanden steeds meer nageleefd. Het bos wordt immers door de Covid-maatregelen steeds meer “gebruikt” en dan is er eigenlijk geen andere keuze dan de regels te hanteren.

De lokale bikers hebben dit jaar echter hard gewerkt om een project te realiseren dat hen al lang bezighoudt: het creëren van een echt “trail center” in Bouillon met een mooi netwerk van specifieke enduro-specials, afgebakend en verspreid in de prachtige meanders en valleien aan de Belgische kant van de Semois. Vanaf het begin werd dit project gesteund door de gemeente Bouillon met in de hoofdrol burgemeester Patrick Adam en schepen voor sport en bos Aurélie Pochet.

Het initiatief past ook perfect in de stappen die MBF België de afgelopen maanden heeft ondernomen en die hebben geleid tot de lancering van het beroemde “Manifest voor mountainbiken in Wallonië“. Het doel hiervan is steeds een constructieve aanpak te hanteren en samen met de regionale instanties onze sport een officiële plaats te geven in het steeds drukker bezochte bos. Er zijn ook grensoverschrijdende samenwerkingen in het verschiet, met een verbinding die gepland is met Les Hautes-Rivières en het nabijgelegen Franse endurogebied (meer info in dit artikel).

De voorbereiding

Na enkele maanden van voorbereidende vergaderingen werd een eerste akkoord bereikt tussen de mountainbikers, de gemeente en het DNF (Department de la Nature et des Fôrets) om het project te starten met de aanleg van twee nieuwe trails in de buurt van het oude downhill-circuit, niet ver van het stadscentrum en de toekomstige gemeentelijke sporthal (waar in de toekomst alle faciliteiten voor bikers zullen worden gevestigd). Na eerst op kaart de potentieel interessante hoogteverschillen en de contouren van het landschap onderzocht te hebben en een “lijn” uit te tekenen, worden in het bos kleine vlaggen op de grond geplaatst.

Het doel hiervan is om die lijn in het echt te lokaliseren en een ideaal traject ervan te bepalen, die dan vervolgens door de “trailbuilders” zal worden gevolgd. Sommige aanpassingen kunnen achteraf nog worden gedaan, maar de basis wordt dus gelegd door de “denkende hoofden” tijdens het voorbereidende werk.

Samen de eerste schoppen in de grond steken

Om deze nieuwe enduro-tracks te maken, werd een oproep gelanceerd op verschillende sociale media. Daaruit kwamen quasi onmiddellijk bijna honderd vrijwilligers uit het hele land, en zelfs uit Nederland, die klaar stonden om een handje te helpen!

Met de Covid-pandemie in het achterhoofd, was het nodig om mensen te weigeren en werden de vrijwilligers in kleine groepen op verschillende plaatsen en over twee dagen verdeeld. Dit bewijst, wanneer het echt nodig is, dat er kan gerekend worden op de mountainbike-community. Die wil zich graag mobiliseren en inzetten om te werken aan officiële routes van hoge kwaliteit.

Bij het volgen van de vlaggen bestaat het werk uit het vrijmaken van de dode bladeren en het verwijderen van grondbegroeiing om een trail te creëren die door mountainbikes kan worden gebruikt. Er worden soms scherpe bochten en kleine jumps aangelegd, maar het is de bedoeling om het natuurlijke reliëf van de grond zoveel mogelijk te respecteren, ermee te spelen en de trail zo natuurlijk mogelijk te houden. Ook de breedte van de trail wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke, dat wil zeggen meestal zo’n vijftig centimeter.

Een ander belangrijk punt: er worden geen bomen gekapt en alleen dode takken en stammen, die in de directe omgeving kunnen worden verzameld, worden gebruikt voor de verstevigingen van de bochten en aanleg van de sprongen. Terwijl de sprongen puur voor extra fun zijn, hebben de verhoogde bochten een belangrijke functie in de duurzaamheid van de trail, omdat ze de bochten stabiliseren en de rijders dwingen om de juiste lijn te volgen. Zo komen er geen shortcuts of verbredingen van de trail.

En ondertussen?

Sinds het geweldige werk van het trailweekend is er dus een goeie basis om de groene/blauwe en de rode/zwarte special tegen het voorjaar af te werken. De definitieve moeilijkheidsgraad zal worden beslist zodra deze trails kunen worden bereden. Maar LET OP! Er is de expliciete vraag om deze nieuwe trails nog NIET te berijden. Ze zijn nog niet klaar en er is geen officiële toestemming.

Als er nu reeds bikers op de nieuwe onafgewerkte trails gaan rijden, dan worden de trails sowieso kapot gereden en wordt er geen respect getoond voor de inzet van de lokale club, de gemeente en het DNF. Wacht dus tot de officiële opening in het voorjaar van 2021! Het goeie nieuws is dat voor de andere specials (die op Trailforks staan) momenteel vanuit de gemeente een gedoogbeleid wordt gehanteerd. Er mag dus onder voorbehoud gereden worden op de gekende specials in Bouillon, mits groot respect voor natuur en andere bosgebruikers en dat er niet van de trails wordt afgeweken of wild in het bos wordt gereden. Hou ook absoluut rekening met de jacht. Op de website van Bouillon kun je de planning van de jagers nakijken. De specials liggen in zones 4, 8, 11, 12, 13 en 14.

Ondertussen wordt er achter de schermen verder gewerkt aan het openen van meer specials om zo tot een voldoende aantal tracks (een tiental) te komen om een volledig en coherent mountainbike-centrum in  Bouillon te openen. Naast de verbinding met Les Hautes Rivières in Frankrijk, is er ook een partnership gepland met de naburige gemeente Vresse-sur-Semois. Dit is na de vele negatieve signalen (eindelijk) goed nieuws en we zien de toekomst van de mountainbikesport in België opnieuw met positief enthousiasme tegemoet.

Een ander belangrijk punt: nu de lokale en regionale instanties en het ANB (Vlaanderen) of het DNF (Wallonië) meer en meer beginnen te luisteren naar de wensen van de mountainbikers voor het officieel vastleggen van bestaande trails en soms zelfs akkoord gaan met het aanleggen van nieuwe trails, is het nu ook aan de mountainbikers om een einde te maken aan het “wild” rijden en bouwen van trails zonder enige toestemming. Het is momenteel een precaire situatie die voor ons ook nog altijd de foute kant kan uitdraaien.

Elders in Wallonië liggen reeds andere projecten op tafel, in min of meer vergevorderde stadia. Zonder dat de lijst volledig is, denken we in het bijzonder aan Remouchamps (Enduro de l’Amblève), Spa, Malmedy, Esneux/Anthisnes of Luik/Chaudfontaine. Als je ook ideeën of projecten hebt voor jouw regio, ongeacht de grootte, aarzel dan niet om contact op te nemen met MBF Belgium!